Dikter för alla smaker

Kärlek

Kärlek är en längtan
Kärlek är ett vatten
Kärlek är vårens dofter
och en sommarljummen vindfläkt
som smeker din kind
om natten

Kärlek är din puls
Som ger ditt liv en mening
Kärlek är någonting starkt
Som du antingen förtränger,
sublimerar eller skrattar åt
när längtan överträffar verkligheten

Kärlek är något genetiskt
En överlevnad
Utan kärlek drunknar man
till slut
Kärleken kan vara desperat
och kärleken kan vara eftertänksam
Kärleken kan vara inkapslad
i väntan på det rätta regnet
i hopp

Kärleken är drivkraften
I allt