Åldringen

Så mången gång har
kärleken rämnat.
Sorgerna vi spar,
glädjens alla da’r
följt dem vi lämnat.

Livs väg vi vandra,
fattig eller rik,
jag som de andra.
Men aldrig klandra
kärlekens replik.

mersin escort partner