All ömhet är din

Nybadad, sömnig

och håret är vått.

Ny, ren pyjamas

du doftar så gott.

*

Vällingfull mage

nu suckar du tungt

tappar sen flaskan,

nu sover du lugnt.

*

Kysser sen kinden

så len emot min

viskar min kärlek

all ömhet är din.

http://alskadebarndikter.blogspot.se/

Reklam