APATI

Stöt undan livet,
så du slipper att se på
Isolera drivet,
så du inte går att nå
Smärta i minnet,
så du får så svårt att gå
Problem i sinnet,
så dom kommer nog förstå

Kommer de för nära,
så hotar du att slå
Står de ännu kvar,
så ber du dem att gå
För du må förstå:
Såhär ska du få må

Reklam