Du är den jag alltid älskat….

Du är den jag alltid älskat, den jag alltid haft, den jag aldrig trodde kunde förloras.

Reklam