Ego snack

Ego snack.

Kvack kvack
ego snack
me,me,me
inte vi

dominant
kranglefant
lkontrollerar
manipulerar

bara styr
vänner flyr

kvack kvack
egosnack

Reklam