Evig Kärlek.

Evig kärlek.

splittringen,
skärelsen
är vassare
än hattori hanzo
svärd,

min skönhet,
som vi blomstrar
ska våra själ
knytas efter
farväl.

Reklam