Hellre ensam

”Hellre ensam än
i dåligt sällskap.”
Franskt ordspråk

Reklam