Ingen vet

Finns de nå vackrare,
Än att kolla på den man älskar mest?
I mina ögon finns inge vackrare.
Snälla,ta mig inte som nå test..
låt oss få bli något stort,
något som varar i en evighet,
älska varandra så som,
ingen vet.

Reklam