Instängd

Din vilja är som moln, jag skiter i vad du ser
bortom din munkorg, det här är min personliga manér
Lust eller ett kuppförsök, det spelar ingen roll
Instängd i min etta går tiden saktare
pulsen går snabbare, och jag har ingen koll
på min roll som förövare eller fångvaktare
jag ser ner på alla underdåniga som ångrar det de gör i dag
vem kan neka den med dimmigt och rökigt sinne ett friskluftsintag
Din vilja må vara som moln, men jag är jag
kontrasten är som natt och dag och intervallet sju semitoner
jag svärtar ner dig till utkanten på färgskalan och vi blir som kloner
och du var min främsta medhjälpare

Reklam