Julnatten

Julnatten
Genom grå olivträd gick en vintervind,
trängde samman fåren bet i herdens kind.

Det låg is på bäcken, snö på bergen låg.
Mörkt det var i Juda, vart än ögat såg.

Plötsligt tändes himlen, det blev varmt med ens.
Sången ljöd, och ljuset lyste utan gräns.

Men så släcktes ljuset, stängd blev himlens dörr.
Sången ljöd ej mera, allting var som förr.

Nej – en nyfödd gosse låg på bädd av strå.
Så var änglasynen ingen dröm ändå!

Reklam