Kärleksvisa med slutna ögon

Jag känner hur du ser ut
jag hör hur ditt hjärta slår
jag hör hur solen lyser
jag hör dina steg när du går

Jag känner ditt ansikte
när du talar till mig
och ömheten gör mig sjuk
men säg mig bara min kära
utan att jag ber dig
säg – ser jag vacker ut

Mitt mörker vad det är ljust
i närheten av din röst
jag bor i ditt hjärtas hus
djupt inne i ditt bröst
Det faller ljud över stan
det är blommor i vinden idag
de har fallit hela dan
och blommorna det är jag

Reklam