Mörkret

Det är mörkt det finns inga dörrar eller fönster inga väggar det är svart jag går omkring i en mörker full av ånger och hör hur det ekar i mitt huvud, det var ditt fel. jag känner medlidande och sorg. allt var mitt fel.

Reklam