När buren öppnas

När buren öppnas …
och du äntligen är fri…
kom ihåg att hoppet
aldrig överger människan.
Vi är människor
och alla människor är som oslipade diamanter
den som verkligen vill se..
kan urskilja…
den vackra formen som döljer sig under ytan.

Reklam