Som ett eko

Som ett eko,
första gången.
Aningen tillrättalagd,
ändå primitiv.
Energi för mottagliga,
dig, mig, alla.
Aldrig mer,
kanske inte ens saknad,
blir världen som förut.

Reklam