Sorgen

Jag stod där vid din kista viste inte vad jag skulle säga stod bara tyst och med dröjande steg gick min väg så mycket outtalat så många frågor sorgen blev som en kramp i mitt hjärta som inte ville släppa.-.-.-.

Reklam