Till en vän

”Till en vän skall man komma bjuden i medgång och objuden i motgång.”

Reklam